OmegaT 3.5 - Uživatelská příručka

Vito Smolej

Abstract

Tento dokument představuje oficiální uživatelskou příručku pro OmegaT – nástroj využívající technologie překladových pamětí. Zároveň jsou zde obsaženy pokyny k instalaci.


Table of Contents

1. O aplikaci OmegaT – úvod
1. Nejdůležitější charakteristiky OmegaT
2. Shrnutí kapitol
2. Naučte se používat aplikaci OmegaT za 5 minut!
1. Nastavení nového projektu
2. Překlad souboru
3. Ověřujte tagy
4. Generování přeloženého souboru.
5. Ještě pár věcí, na které je dobré dbát
3. Instalace a provoz programu OmegaT
1. Uživatelé Windows
2. Uživatelé Linuxu (Intel)
3. Uživatelé Mac OS X
4. Ostatní systémy
5. Přetáhnout
6. Použití Java Web Start
7. Spouštění z příkazového řádku
8. Sestavení OmegaT ze zdrojového kódu
4. Uživatelské rozhraní
1. Hlavní okno OmegaT, ostatní okna a dialogová okna.
2. Hlavní okno OmegaT
3. Další okna
5. Hlavní nabídka a Klávesové zkratky
1. Hlavní nabídka
2. Klávesové zkratky
6. Vlastnosti projektu
1. Všeobecné informace
2. Jazyky
3. Možnosti
4. Umístění souborů
7. Filtry souborů
1. Dialogové okno Filtry souborů
2. Možnosti filtrů
3. Dialogové okno Editovat Filtr
8. OmegaT Soubory a adresáře
1. Soubory překladového projektu
2. Soubory s uživatelským nastavením
3. Soubory aplikace
9. Soubory, které lze překládat za pomoci OmegaT
1. Formáty souborů
2. Jiné formáty souborů
3. Jazyky se zápisem zprava doleva
10. Nastavení editace
11. Práce s prostým textem
1. Výchozí kódování
2. Řešení pomocí OmegaT
12. Práce s formátovaným textem
1. Formátovací tagy
2. Operace s tagy
3. Vnořování skupiny tagů
4. Překrývání skupiny tagů
5. Možnosti Ověření tagů
6. Ověření skupiny tagů
7. Tipy pro správu tagů
13. Překladové paměti
1. Překladové paměti v OmegaT
2. Opětovné používání překladových pamětí
3. Zdroje s existujícími překlady
4. Paměť pseudopřekladu
5. Aktualizace překladových pamětí
14. Segmentace zdroje
1. Pravidla segmentace
2. Pravidla přednosti
3. Vytváření nového pravidla
4. Pár jednoduchých příkladů
15. Vyhledávání
1. Okno Hledat v textu
2. Použití zástupných znaků
3. Metody a možnosti vyhledávání
4. Zobrazení výsledků hledání
5. Filtrování záznamů v editoru podle hledání
16. Najít a nahradit
1. Okno Hledat v textu
17. Regulární výrazy
1. Nástroje regex a příklady použití
18. Slovníky
1. Jak stáhnout a nainstalovat slovníky
2. Problémy se slovníky
19. Glosáře
1. Používání
2. Formát souboru
3. Jak glosáře vytvořit
4. Prioritní glosář
5. Použití Trados Multiterm
6. Obecné problémy glosáře
20. Použití TaaS v OmegaT
1. Všeobecné informace
2. Vytvořit klíč
3. Přístup ke službě TaaS
21. Strojový překlad
1. Úvod
2. Google Překladač
3. Uživatelé OmegaT a Google Překladač
4. Belazar
5. Apertium
6. MyMemory (stroj)
7. Překladač Microsoft Translator
8. Překladač Yandex Translate
9. Strojový překlad – Odstraňování problémů
22. Kontrola pravopisu
1. Instalace slovníků kontroly pravopisu
2. Použití slovníků kontroly pravopisu
3. Tipy
23. Různá témata
1. OmegaT Režim příkazového řádku
2. Automatický aligner pro vlastnosti Java
3. Nastavení písma
4. Prevence ztráty dat
A. Jazyky – seznam kódů ISO 639
B. Klávesové zkratky v editoru
C. OmegaT Týmové projekty
1. Správa verzí - úvod
2. Sdílení projektu za použití SVN
3. Použití týmového projektu v OmegaT
D. Tokenizery
1. Úvod
2. Výběr jazyka
E. Plugin LanguageTool
1. Úvod
2. Instalace a použití
F. Skriptování
1. Úvod
2. Použití
3. Skriptovací jazyky
G. OmegaT na webu
1. Stránky aplikaceOmegaT a Projekt SourceForge OmegaT
2. Hlášení o chybách
3. Podpora projektu OmegaT
H. Přizpůsobení klávesových zkratek
1. Přizpůsobení klávesových zkratek
2. Nabídka ‚Projekt‛
3. Nabídka ‚Upravit‛
4. Nabídka ‚Přejít‛
5. Nabídka ‚Zobrazit‛
6. Nabídka ‚Nástroje‛
7. Nabídka ‚Možnosti‛
8. Nabídka ‚Nápověda‛
I. Právní poznámky
1. Pro dokumentaci
2. Pro aplikaci
J. Poděkování
1. Děkuji vám všem!
Index

List of Figures

4.1. Hlavní okno OmegaT
4.2. Okno Přibližné překlady
4.3. Nastavení Podokna Přibližné překlady
4.4. víceslovné záznamy v glosáři
4.5. Podokno Komentáře
4.6. Okno Ověření tagů
4.7. Statistika projektu
4.8. Statistika shody
8.1. Projekt OmegaT
8.2. Projekty a podadresáře aplikace OmegaT
10.1. Možnosti Nastavení editace
12.1. Záznam ověření tagů
17.1. Nástroj pro testování regulárních výrazů ‚Regex Tester‘
18.1. Slovník Merriam Webster – použití
19.1. Okno Glosář
19.2. záznamy o více slovech v glosáři – příklad
21.1. Google Překladač – příklad
22.1. Nastavení kontroly pravopisu
22.2. Použití kontroly pravopisu
E.1. LanguageTool v OmegaT

List of Tables

4.1. Hlavní okno OmegaT
4.2. Další okna
4.3. Dialogy nastavení
4.4. Tlačítka podoken
4.5. Hlavní okno – počitadla
4.6. Nastavení podokna Přibližné překlady
5.1. Hlavní nabídka
5.2. Nabídka ‚Projekt‛
5.3. Klávesové zkratky pro kopírovat/vyjmout/vložit
5.4. Nabídka ‚Upravit‛
5.5. Nabídka ‚Přejít‛
5.6. Nabídka ‚Zobrazit‛
5.7. Nabídka ‚Nástroje‛
5.8. Nabídka ‚Možnosti‛
5.9. Nabídka ‚Nápověda‛
5.10. Klávesové zkratky pro Správu projektu
5.11. Klávesové zkratky nabídky ‚Upravit‛
5.12. Klávesové zkratky pro Pohyb mezi segmenty
5.13. Různé klávesové zkratky
17.1. Regulární výrazy – Označení
17.2. Regulární výrazy – Znak
17.3. Regulární výrazy – Uvozování
17.4. Regulární výrazy – Třídy pro bloky a kategorie Unicode
17.5. Regulární výrazy – Třídy znaků
17.6. Regulární výrazy – Předdefinované třídy znaků
17.7. Regulární výrazy - Označení hranic
17.8. Regulární výrazy – Hladové kvantifikátory
17.9. Regulární výrazy – Líné kvantifikátory
17.10. Regulární výrazy – Logické operátory
17.11. Regulární výrazy Příklady regulárních výrazů v překladech
A.1. Seznam jazykových kódů ISO 639-1/639-2
B.1. Akce v okně editoru vyvolané klávesami
H.1. Nabídka ‚Projekt‛
H.2. Nabídka ‚Upravit‛
H.3. Nabídka ‚Přejít‛
H.4. Nabídka ‚Zobrazit‛
H.5. Nabídka ‚Nástroje‛
H.6. Nabídka ‚Možnosti‛
H.7. Nabídka ‚Nápověda‛