OmegaT 3.0 - Guía de usuario

Vito Smolej

Abstract

Este documento é a guía de usuario oficial de OmegaT, a ferramenta libre de tradución asistida por computador. Tamén contén instrucións de instalación.


Table of Contents

1. Sobre OmegaT - Introdución
1. Atractivos de OmegaT
2. Resumo dos capítulos
2. Aprenda a usar OmegaT en 5 minutos!
1. Configurar un novo proxecto
2. Traducir o ficheiro
3. Validar as etiquetas
4. Xerar o documento traducido.
5. Unhas poucas cousas máis que lembrar
3. Instalar e executar OmegaT
1. Usuarios de Windows
2. Usuarios de Linux (Intel)
3. Usuarios de Mac OS X
4. Outros sistemas
5. Empregar Java Web Start
6. Iniciar OmegaT desde a liña de ordes
7. Construír OmegaT desde o código fonte
4. A interface de usuario
1. A xanela principal de OmegaT, outras xanelas e diálogos
2. Xanela principal de OmegaT
3. Outras xanelas
5. Atallos de teclado e Menú
1. Menú principal
2. Atallos de teclado
6. Propiedades do proxecto
1. Diálogo das propiedades
7. Filtros de ficheiro
1. Diálogo de filtros de ficheiro
2. Opcións de filtrado
3. Diálogo de edición de filtros
8. Ficheiros e cartafoles de OmegaT
1. Ficheiros do proxecto de tradución
2. Ficheiros de configuración do usuario
3. Ficheiros de aplicacións
9. Ficheiros a traducir
1. Formatos de ficheiro
2. Outros formatos de ficheiro
3. Linguas de escritura de dereita a esquerda (RTL)
10. Editar comportamento...
11. Traballar con texto plano
1. Codificación predeterminada
2. A solución de OmegaT
12. Traballar con texto formatado
1. Etiquetas de formatado
2. Operacións de etiquetas
3. Aniñamento de grupos de etiquetas
4. Superposición de grupos de etiquetas
5. Opcións da validación de etiquetas
6. Validación de grupos de etiquetas
7. Consellos para a xestión de etiquetas
13. Memorias de tradución
1. Memorias de tradución en OmegaT
2. Reutilizar memorias de tradución
3. Orixe con traducións existentes
4. Memoria pseudotraducida
5. Actualizando memorias de tradución
14. Segmentación do segmento orixe
1. Regras de segmentación
2. Prioridade das regras
3. Crear unha nova regra
4. Algúns exemplos sinxelos
15. Buscas
1. Xanela de buscas
2. Empregando comodíns
3. Métodos e opcións de busca
4. Mostra dos resultados de busca
5. Filtrar entradas do editor segundo a busca
16. Expresións regulares
1. Ferramentas e exemplos de uso de expresións regulares
17. Dicionarios
1. Como descargar e instalar dicionarios
2. Problemas cos dicionarios
18. Glosarios
1. Emprego
2. Formato do ficheiro
3. Como crear glosarios
4. Empregar o MultiTerm de Trados
5. Problemas comúns cos glosarios
19. Tradución automática
1. Introdución
2. Google Translate
3. Usuarios de OmegaT e Google Translate
4. Belazar
5. Apertium
6. Tradución automática - resolución de problemas
20. Verificación ortográfica
1. Instalación de dicionarios ortográficos
2. Empregar dicionarios ortográficos
3. Consellos
21. Outros asuntos
1. Modo consola de OmegaT
2. Aliñador automático de propiedades de Java
3. Configuración do tipo de letra
4. Previr a perda de datos
A. Idiomas - lista do código ISO 639
B. Atallos de teclado no editor
C. Proxectos en equipo de OmegaT
1. Control da versión - introdución
2. Compartir un proxecto mediante SVN
3. Empregar o proxecto en equipo en OmegaT
D. Engadido de Tokenizer
1. Introdución
2. Instalación e uso
E. Engadido de LanguageTool
1. Introdución
2. Instalación e uso
F. Engadido de Scripting
1. Introdución
2. Instalación e uso
G. OmegaT na rede
1. Sitios de OmegaT e proxecto de OmegaT en SourceForge
2. Informar de erros
3. Contribuír co proxecto OmegaT
H. Personalización de atallos de teclado
1. Personalización de atallos de teclado
2. Menú Proxecto
3. Editar menú
4. Menú Ir a
5. Menú Ver
6. Menú Ferramentas
7. Menú Opcións
8. Menú Axuda
I. Aviso legal
1. Para a documentación
2. Para a aplicación
J. Agradecementos
1. Grazas a todos!
Index

List of Figures

4.1. Xanela principal de OmegaT
4.2. Panel de coincidencias
4.3. Configuración do panel de coincidencias
4.4. entrada con múltiples palabras no glosario
4.5. Panel de comentarios
4.6. Xanela de validación de etiquetas
4.7. estatísticas do proxecto
4.8. Estatísticas das coincidencias
6.1. Xanela de propiedades do proxecto
8.1. Proxecto OmegaT
8.2. Proxectos de OmegaT e subcartafoles
10.1. Opcións de edición de comportamento
12.1. Entrada de validación de etiquetas
15.1. Xanela de busca de texto
16.1. Comprobador de Regex
17.1. Merriam Webster dictionary - uso
18.1. Panel do glosario
18.2. Entradas con múltiples palabras en glosarios - exemplo
19.1. Google Translate - exemplo
20.1. Configuración de ortografía
20.2. Empregar o corrector ortográfico.
E.1. LanguageTool en OmegaT

List of Tables

4.1. Xanela principal de OmegaT
4.2. Outras xanelas
4.3. Diálogo de preferencias
4.4. Widgets dos paneis
4.5. Xanela principal - contadores
4.6. Configuración do panel de coincidencias
5.1. Menú principal
5.2. Menú Proxecto
5.3. Atallos de copiar, cortar e pegar.
5.4. Menú de Editar
5.5. Menú Ir a
5.6. Menú Ver
5.7. Menú Ferramentas
5.8. Menú Opcións
5.9. Menú Axuda
5.10. Atallos de teclado para a xestión de proxectos
5.11. Atallos de teclado de edición
5.12. Atallos de desprazamento
5.13. Outros atallos de teclado
16.1. Regex - Bandeiras
16.2. Regex - Carácter
16.3. Regex - Citación
16.4. Regex - Clases para bloques e categorías Unicode
16.5. Regex - Clases de caracteres
16.6. Regez - Clases predeterminadas de caracteres
16.7. Regex - Límite de coincidencias
16.8. Regex - Cuantificadores cobizosos
16.9. Regex - Cuantificadores tímidos (non cobizosos)
16.10. Regex - operadores lóxicos
16.11. Regex - Exemplos de expresións regulares en traducións
A.1. Lista do código de idiomas ISO 639-1/639-2
B.1. Comportamento do teclado no editor
H.1. Menú Proxecto
H.2. Editar menú
H.3. Menú Ir a
H.4. Menú Ver
H.5. Menú Ferramentas
H.6. Menú Opcións
H.7. Menú Axuda