Podręcznik użytkownika OmegaT 2.1 - Spis treści


O programie OmegaT

Instalacja i uruchamianie OmegaT

Podstawy

Opanuj OmegaT w 5 minut!
→ instrukcja z linkami do wszystkich pozostałych części podręcznika.
Interfejs użytkownika
→ wszystkie okna i okna dialogowe
Menu główne i skróty klawiszowe
→ wszystkie funkcje dostępne z menu głównego i odpowiadające im skróty klawiszowe
Pliki do przetłumaczenia
→ obsługiwane formaty plików, konwertery, wersje dla jezyków zapisywanych z prawej do lewej
Praca z tekstem niesformatowanym
→ szczegółowe zagadnienia kodowania plików tekstowych niesformatowanych
Praca z tekstem sformatowanym
→ znaczniki, opreracje na znacznikach i walidacja
Pamięci tłumaczeniowe
→ pamięci tłumaczeniowe projektu, pamięci zewnętrzne, wymiana pamięci
Glosariusze, Słowniki
→ Tworzenie i używanie glosariuszy i słowników
Tłumaczenie maszynowe
→ tłumaczenie maszynowe segmentów za pomocą Google Translate
Wyszukiwanie
→ parametry wyszukiwania i używanie symboli wieloznacznych
Sprawdzanie pisowni
→ sprawdzanie pisowni podczas tłumaczenia
Zapobieganie utracie danych
→ kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Dostosowanie OmegaT

Właściwości projektu
→ organizacja katalogów, ustawienia językowe
Ustawienia czcionki
→ czcionka używana w oknach
Filtry plików
→ obsługa plików wejściowych i wyjściowych
Segmentacja źródła
→ język źródła, segmentacja ogólna
Działanie pola edycyjnego
→ automatyczne wstawianie tekstu docelowego

Dodatki

Pliki i katalogi
→ wszystkie pliki i katalogi używane przez OmegaT
Języki i kody języków
→ dla właściwości językowych projektu, jak również zasad segmentacji
Wyrażenia regularne
→ do wyszukiwania, jak również zasad segmentacji
Argumenty linii poleceń
→ uruchamianie OmegaT z różnymi ustawieniami i działaniami
Tryb konsoli
→ do tłumaczenia z użyciem OmegaT w skryptach (bez graficznego interfejsu użytkownika - GUI)
OmegaT w sieci
→ pomoc dla użytkowników, rozwój, udział

Twórcy

Podręcznik użytkownika jest efektem wspólnej pracy Jean-Christophe'a Helary'ego, Samuela Murray'a, Maxyma Mykhalchuka, Henry'ego Pijffersa i Vito Smoleja.

Napisanie takiego podręcznika od podstaw nie byłoby możliwe bez oryginalnej dokumentacji, którą opracował i prowadził Marc Prior aż do wersji OmegaT 1.4.2, a Dmitri Gabinski uaktualnił dla wersji OmegaT 1.4.4, i bez wkładu użytkowników oraz pomocy wielu osób biorących udział w rozwijaniu OmegaT. Naszymi podziękowaniami obejmujemy także wszystkich ludzi we wspólnocie OmegaT za ich energię i inspirację.

Kontakt

Ten podręcznik nie jest doskonały i będzie modyfikowany z biegiem czasu i w miarę rozwoju programu OmegaT. Jeśli zauważysz niezgodność między tym, co jest opisane w podręczniku, a działaniem programu OmegaT prosimy o kontakt z Vito Smolejem: vitosmolej AT users DOT sourceforge DOT net.


Uwagi prawne Spis treści Indeks