Priručnik za korisnike OmegaT 1.7.3 - Pregled sadržaja


O programu OmegaT
Instalacija i pokretanje OmegaT

Osnove

Počni koristiti OmegaT već poslije 5 minuta!
→ uputstvo sa poveznicama ka svim drugim dijelovima priručnika.
Korisnička radna površina
→ Svi prozori i dijalozi
Glavni meni i kratice
→ sve funkcije dostupne sa glavnog menija i njihove kratice
Datoteke namijenjene prevođenju
→ podržani formati datoteka, konverteri, problematika jezika s desna na lijevo
Rad sa plain text-om
→ specifična pitanja oko kodiranja datoteka plain text
Radnje s formatiranim tekstom
→ tagovi, radnje s tagovima i provjera njihove valjanosti
Memorije prevoda
→ memorije prevodnog projekta, vanjske memorije, razmjena memorija
Rječnici
→ korištenje i pravljenje glosara
Pretraživanje
→ parametri pretraživanja i korištenje džokera
Obezbjeđivanje protiv gubitka podataka
→ backup i povraćaj podataka

Podešavanje programa OmegaT

Svojstva projekta
→ organizacija direktorijuma, podešavanje jezika
Setovanje fontova
→ font u glavnim oknima
Filtri datoteka
→ rukovanje sa izvornim i ciljnim datotekama
Segmentacija izvornih datoteka
→ prema izvornom jeziku, segmentacija opšteg tipa
Ponašanje polja za uređivanje
→ automatsko umetanje ciljnog podatka

Prilozi

Datoteke i direktorijumi
→ sve datoteke i direktorijumi koji se koriste u OmegaT
Jezici i jezički kodovi
→ za jezička svojstva projekta kao i za pravila za uređivanje
Uobičajeni izrazi
→ za pretraživanje kao i za pravila segmentacije
OmegaT na internetu
→ podrška za korisnike, razvoj, doprinosi

Zahvalnice

Ovaj priručnik za korisnike predstavlja zajednički rad kolega: Jean-Christophe Helary, Samuel Murray, Maxym Mykhalchuk, Henry Pijffers i Vito Smolej.

Bilo bi nemoguće iznova napisati ovaj priručnik da ga prethodno njegov izvorni tvorac Marc Prior nije realizovao i održavao dokumentaciju za njega sve do verzije OmegaT 1.4.2 i da ga Dmitri Gabinski nije ažurirao za verziju OmegaT 1.4.4, ili da je ev. izostao input savjeta sa korisničke mailing liste, ili podrška mnogih koji doprinose razvoju programa OmegaT. Zahvaljujemo se svima u društvenoj zajednici OmegaT na ličnoj energiji i nadahnuću.

Kontakt

Ovaj priručnik nije savršen i u narednom periodu biće mijenjan, shodno evolutivnom razvoju OmegaT. Ako primijetiš neslaganja između opisa u njemu i ponašanja OmegaT, nemoj oklijevati, kontaktiraj: Vito Smolej preko e-pošte: vitosmolej AT users DOT sourceforge DOT net.


Napomene pravne prirode