OmegaT 1.7.3 Používateľská príručka - Obsah


O aplikácii OmegaT
Inštalácia a spustenie OmegaT

Základy

Začnite používať OmegaT za 5 minút!
→ tutoriál s odkazmi na všetky ostatné časti manuálu.
Používateľské rozhranie
→ všetky okná a dialógy
Hlavné menu a skratky
→ všetky funkcie dostupné z hlavného menu a ich klávesové skratky
Súbory na preklad
→ podporované formáty súborov, konvertory, záležitosti týkajúce sa jazykov písaných sprava doľava
Práca s obyčajným textom
→ záležitosti špecifické pre obyčajné textové súbory
Práca s formátovanými textami
→ značky, operácie so značkami a overovanie
Prekladové pamäte
→ prekladové pamäte projektu, externé pamäte, výmena pamätí
Slovníky
→ používanie a vytváranie slovníkov
Vyhľadávanie
→ používanie parametrov vyhľadávania a zástupných znakov
Predchádzanie stratám údajov
→ zálohy a obnovenie dát

Prispôsobenie OmegaT

Vlastnosti projektu
→ organizácia priečinkov, jazykové nastavenia
Nastavenia písma
→ písmo zobrazované v hlavných oknách
Filtre súborov
→ zaobchádzanie so zdrojovými a cieľovými súbormi
Segmentácia zdroja
→ jazyk pre zdroj, základná segmentácia
Nastavenie editačného poľa
→ automatické vloženie cieľa

Dodatky

Súbory a adresáre
→ všetky a adresáre používané v OmegaT
Jazyky a kódy jazykov
→ pre vlastnosti jazyka projektu ako aj pravidiel segmentácie
Regulárne výrazy
→ pre vyhľadávania ako aj pravidlá segmentácie
OmegaT na webe
→ používateľská podpora, vývoj, príspevky

Poďakovanie

Túto používateľskú príručku vytvorili Jean-Christophe Helary, Samuel Murray, Maxym Mykhalchuk, Henry Pijffers a Vito Smolej.

Takúto príručku by nebolo možné napísať od začiatku bez pôvodnej dokumentácie, ktorú vytvoril a udržiaval Marc Prior až do OmegaT verzie 1.4.2, Dmitri Gabinski aktualizoval pre OmegaT verzie 1.4.4, a bez informácií z používateľskej konferencie a podpory mnohých ľudí, ktorí sa podieľajú na vývoji OmegaT. Poďakujme sa všetkým ľuďom v komunite OmegaT za ich energiu a inšpiráciu.

Kontakt

Tento návod nie je dokonalý a časom bude menený spolu s vývojom OmegaT. Ak nájdete nezrovnalosti medzi tým čo je tu (v anglickej verzii!) popísané a tým ako sa správa OmegaT neváhajte kontaktovať Vita Smoleja na adrese vitosmolej AT users DOT sourceforge DOT net.


Právne poznámky