OmegaT 1.6.1 Doracaku I Shfrytëzuesit

Përmbajtja

  1. Për OmegaT
  2. Bazat e OmegaT
  3. Përshtatja e OmegaT
  4. Shtojcat

Ky doracak i shfrytëzuesit është punë e Jean-Christophe Helary, Samuel Murray, Maxym Mykhalchuk, si dhe Henry Pijffers.

Nuk do të ishte e mundur të shkruhet një doracak i tillë nga asgjëja pa dokumentimin origjinal që Marc Prior ka krijuar dhe mirëmbajtur OmegaT deri te versioni 1.4.2, Dmitri Gabinski ka përditësuar për OmegaT versioni 1.4.4, si dhe pa të dhëna nga lista e shfrytëzuesve dhe përkrahja e shume njerëzve që marrin pjesë në zhvillimin e OmegaT. Le ta zgjerojmë faleminderimin tonë për të gjithë njerëzit nga komuniteti i OmegaT për energjinë dhe inspirimet e tyre.

Ky doracak nuk është i përkryer dhe do të ndryshohet kohë pas kohe dhe duke ndjekur zhvillimin e OmegaT-së. Nëse ju keni vërejtur dallime ndërmjet asaj që është shpjeguar këtu dhe sjelljes së OmegaT mos ngurroni të kontaktoni Jean-Christophe Helary at brandelune AT users DOT sourceforge DOT net.


Njoftimet Legale